Časté otázky

Na čem je založen princip účinku biopolární látky na lidský organismus?

Než si něco řekneme o principu účinku tkaniny na lidské zdraví, nejdříve malý úvod k pochopení z jakého hlediska se vědci dívali na organismus při jejím vytváření. V současnosti vědci pojímají člověka nejen z hlediska fyziologie jeho těla; též věnují velkou pozornost energetické komponentě člověka. V podstatě každý člověk je složitý systém vzájemně působících elektromagnetických polí širokého rozsahu frekvencí – od infranízkých po ultravysoké. Proto Váš organismus jako energetická soustava, vytváří vlastní bioenergetické pole s různými frekvencemi elektromagnetického záření, které je těsně svázán s jeho fyziologickou strukturou. Prostě řečeno, to biopole je 100%-ním odrazem fyziologie.

 VAŠE BIOPOLE JE NEVIDITELNÉ, ALE CITELNÉ

Měli jste někdy pocit, že vedle jednoho člověka je Vám příjemně a od jiného si přejete co nejdříve vzdálit? Tato přání vznikají vzájemným působením Vašeho a jeho biopole. Vaše biopole nemá stálou nezávislou hodnotu. Z jedné strany je určováno elektromagnetickým zářením Vašeho těla, a z druhé strany působením vnějších elektromagnetických polí ve Vašem životním prostředí.    Co může ovlivňovat biopole člověka?

Vliv má prakticky všecko – od špatné ekologie po ohromné množství umělých zdrojů elektromagnetického záření. V podstatě žijeme v betonových krabicích protkaných a ovinutých elektrickým vedením, k tomu ještě velké množství elektrospotřebičů vyzařujících elektromagnetické vlny (TV, PC, mobilní telefony, wifi přístroje, tablety,mikrovlnné trouby....).

To vše vede k anomálním změnám ve Vašem biopoli, protože jakákoli elektromagnetická záření jsou silnými překážkami pro průběh přirozených pochodů v lidském organismu. Anomálie struktury Vašeho bioenergetického pole nakonec vedou k zhoubným změnám na buněčné úrovni fyzického těla.

Zapamatujte si: jakákoli onemocnění se zprvu projevují na bioenergetické úrovni člověka a pouze potom se projevují změny na buněčné úrovni – začíná patologie!
 
A TEPRVE TADY ZAČÍNÁ TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ.


Fyzické tělo člověka ve zdravém stavu je v rezonanci s určitými energetickými frekvencemi. V případě nemoci se zapojují homeostatické (harmonizující) mechaniasmy. Jejich cílem je podle možnosti návrat všech funkčních systémů do normálního stavu. Přitom, rezonance kmitů probíhá na jiných frekvencích, protože organismus není v normálním stavu, ale v procesu obnovy. A teď to hlavní. Jestli organismus dokáže vyrobit více energie na frekvencích regenerace, rychleji se vyrovná s nemocí a vrací se do normálního stavu!

Úkolem je zvýšit energii na těchto frekvencích obnovy, aby pochody probíhaly rychleji! Zdálo by se, že to vše je jednoduché. Ale my se díváme hlouběji! My s Vámi již máme na zřeteli, že nemoci v podstatě vznikají nikoli na úrovni fyziologie, ale na úrovni energeticko-informační, což se okamžitě odráží na bioenergetickém poli člověka! Odtud závěr: regeneraci organismu je nutno začínat od jeho biopole.

Je nutné, byť dočasně, ohradit Vaše bioenergetické pole před působením elektromagnetických polí vnějšího prostředí. A také doplnit organismu energii na těch frekvencích, které jsou mu nezbytné pro přechod do normálního (zdravého) stavu. V tom Vám právě pomůže pozoruhodná látka “.SCREENTEX“.

Nový kompozitní materiál – biopolární tkanina „SCREENTEX“ – odstraňuje elektromagnetické záření v širokém rozsahu frekvencí – od několika Hz po stovky Hz. Mnohaleté výzkumy ukázaly, že jestli se lidský organismus ohradí výšeuvedeným materiálem, na jeho bioenergetické pole…

•  bude oslabeno působení vnějších patogenních elektromagnetických záření. Ale zachová se působení přirozených elektromagnetických polí, na které je organismus adaptován;

•  elektromagnetické záření samotného organismu se bude dávkovaně odrážet zpět od těchto materiálů pouze na těch frekvencích, které jsou mu nezbytné pro přechod z nemocného stavu v normální.

 V čem jsou odlišnosti a přednosti našich výrobků z látky „SCREENTEX“ oproti jiným, na trhu nabízených výrobků. Které snižují působení elektromagnetického záření (EMZ)?

Od 60-ých let minulého století, kdy se objevilo množství vysokofrekvenčních (VF) a ultravysokofrekvenčních (UVF) aparatur, začaly se vyrábět tkaniny s různými kovovými nitěmi – stříbrnými, měděnými, niklovými aj. V naší tkanině NENÍ žádný KOV. Metalizované tkaniny cloní nějaký podíl záření, ale přitom prakticky úplně izolují organismus od vnějších, pro život nezbytných elektromagnetických záření. Proto je nelze použít pro každého člověka (např. metalizované tkanininy jsou kontraindsikovány těhotným ženám) a na velmi omezenou dobu, a to pod dohledem lékaře (jinak je možný letální výsledek). Naše tkanina pouze snižuje anomální hladinu záření!!! Kromě toho, díky unikátní složité struktuře naší tkaniny (to není jen drátek či niť), výrobky z tkaniny Screentex cloní záření širokého rozsahu frekvencí UV, IK, radiofrekvence od domácích po UVF. Ale to nejdůležitější je, že tkanina odráží záření samotného organismu a vrací je zpět, čímž obnovuje energetické pole organismu. Dnes nikdo, kromě nás, nedokáže vyrobit takovou tkaninu a, jak před mnoha lety, na trhu se v zásadě nabízejí tkaniny metalizované.                Má látka vedlejší účinky?

Biopolární tkanina „SCREENTEX“ nemá vedlejších negativních účinků. Jewjí aplikace je určena i těhotným ženám a dětem od prvních dnů života. K dosažení maximálního léčebného účinku je vhodné postupovat podle doporučení pro její aplikaci.


Z čeho je látka vyrobena?

Biopolární látka „SCREENTEX“ je kompozitní materiál z bavlněného základu a složitě strukturovaných nití sestávajících z nanostruktur obsahující uhlík.


Může nám časté užívání uškodit?
Jak již bylo řečeno, výrobky z tkaniny „SCREENTEX“ nemají vedlejších účinků. Lze je používat buď s určitými přestávkami, nebo pravidelně. Frekvence užívání závisí na stavu člověka a na nemoci, které se chce zbavit. Doposud nebyla zaznamenána škodlivost častého používání.
    

Od kterého věku se může používat?  Kojenci?
Aplikace výrobků z tkaniny „SCREENTEX“ je určena všem věkovým skupinám, včetně kojenců, jakož i těhotným ženám.


Mohou tkaninu používat osoby, které mají zaveden kardiostimulátor?
Ano, mohou.


Můžeme látku používat při užívání antidepresiv?
Ano.


Můžou látku používat těhotné ženy?
Ano. Doporučujeme těhotným ženám látku používat celé těhotenství.


Co mám cítit, když používám látku?
Pocit při používání výrobků z tkaniny „SCREENTEX“ závisí na individuální citlivosti každého člověka. Obvykle, většina lidí při používání výrobků z látky „SCREENTEX“  pociťuje příjemné lehké teplo v těch částech těla, která bezprostředně přicházejí do styku s výrobkem. Kromě toho, za nějakou dobu po začátku aplikace, člověk začíná pociťovat stav uvolnění a klidu (např. při použití deky nebo bandany na hlavu); lidé často usínají během procedůry aplikace výrobku „SCREENTEX“. Velmi malý počet lidí nemá žádných fyzických pocitů, ale přitom se u nich také pozoruje stav uvolnění a klidu.


Je něco, co mám dělat, když používám látku?
Pro maximální účinek při aplikaci výrobků z tkaniny „SCREENTEX“ je nejlépe být ve stavu klidu – v leže nebo v sedě. Je možné se věnovat nějaké klidné činnosti v sedě – např. číst, psát nebo sledovat televizi či poslouchat hudbu. Nedoporučuje se užívat výrobky z tkaniny „SCREENTEX“ při aktivním pohybu – hůře Vám nebude, ale léčebný účinek bude minimální.


Co když usnu v látce na celou noc?
Nic zlého se nesatane. Vy si dobře odpočinete, a organismus se zcela regeneruje. Spát na výrobku z tkaniny „SCREENTEX“ nebo se jím přikrývat se doporučuje lidem se zvýšenou tělesnou nebo duševní zátěží, a též lidem s oslabenou imunitou a s chronickými onemocněními spojenými s pohybovým ústrojím, kardiovaskulární soustavouý, urogenitálním systémem aj.


S jakými fyziologickými problémy  pomáhají  výrobky z látky „SCREENTEX“?
Výzkumy specialistů, jakož i výsledky anket a dotazování se mnohých uživatelů ukázaly, že u lidí užívajících výrobky z látky „SCREENTEX“ …

•  se normalizuje spánek
•  snižuje se únava
•  zvyšuje se práceschopnost
•  ustupují různé bolestivé pocity
•  normalizuje se imunitní soustava
•  optimalizují se metaboliícké pochody
•  podstatně se zkracuje doba a intenzita léčení medikamenty atd.
•  i krátké užívání (40 - 60 minut denně) výrobků z látky „SCREENTEX“  odstraňuje bolestivost průběhu menstruace u žen, podstatně zvyšuje libido u mužů i žen
•  ustupijí bolesti hlavy
•  normalizuje se krevní tlak
 
Lidé používající naše výrobky zprvu často chtěli jen normalizovat svůj krevní tlak. Ale nakonec se jim dostalo nejen normalizace krevního tlaku, ale i zbavení se bolestí hlavy, obnovy potence a zhubnutí!

NEWSLETTER

Nenechte si ujít nové produkty a akce Soliha